ஷார்ஜாவில் பணியாற்ற டிரைவர் தேவை

ஷார்ஜாவில் உள்ள பிரபல நிறுவனத்தில் பணியாற்ற, விசிட் விசாவில் உள்ள யு... லைசென்ஸ் பெற்ற டிரைவர் தேவை. சம்பளம் திர்ஹம் 1800 மற்றும் ஓவர்டைம், ரூம், போனஸ் உண்டு. விசா இலவசம்.

 

அனுபவம் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு தொகை அதிகப்படுத்தப்படும்.

 

தொடர்புக்கு : 050-7076564, 06-5340423

 

 

No comments:

Post a Comment